ZOOT.CZ: Roivenue přispělo k nárůstu akvizice o 36 %

Akvizice nového zákazníka bývá pro mnoho e-shopů ztrátová. V případě ambiciózního projektu ZOOT.cz jsme dostali za úkol přivést co nejvíce nových zákazníků. Nám se podařilo zvýšit počet akvizic o více než třetinu a zároveň marketingovou investici na získání nových zákazníků udržet na kladné nule.

ZOOT.CZVýzva: chceme co nejvíce nových zákazníků

ZOOT.CZ chtěl kontinuálně dosáhnout co nejvyššího růstu počtu nových zákazníků, za co nejnižší náklady. Současně bylo potřeba zavést jednotnou metodiku vyhodnocování efektivity kampaní a optimálně rozdělit marketingový rozpočet mezi interní tým a externí marketingové a mediální agentury. 

Naše řešení: stanovení limitní ceny za akvizici

Na základě chování zákazníků v systému jsme predikovali CLV (Customer Lifetime Value). Podle této hodnoty jsme stanovili maximální náklady na získání nového zákazníka. Tato limitní cena pro nás byla vodítkem při řízení investic do marketingu. Pomocí Roivenue byl poté řízen celý on-line marketingový mix. Investice do jednotlivých kanálů byly řízeně nastavovány tak, aby se podařilo získat co nejvíce nových zákazníků za nižší cenu, než jsme si stanovili jako limitní. Některé kanály a kampaně byly redukovány a jiné posíleny, podle jejich reálného přínosu k akvizici. Rozložení on-line marketingového rozpočtu jsme společně s klientem společně vyhodnocovali a upravovali několikrát za měsíc. 

Výsledek: cena za akvizici je pokrytá marží

ZOOT.cz za rok řízeně zvýšil rozpočet do marketingu až na 180 % původní částky. Týdenní obrat narostl o 40 % a počet nových zákazníků vzrostl o 36 %. Po celou dobu se nám podařilo Marketing Profit (mROMI) udržet na kladné nule, tzn. z marže za první nákup byla zaplacena investice do marketingu. 

Pro dosahování mimořádného růstu potřebujete kvalitní a správná data, o která se můžete opřít. Roivenue nám automaticky zpracovává data ze všech marketingových kanálů i e-shopu a zjednodušuje důležitá rozhodnutí.

Pavlína Louženská
Pavlína Louženská
Marketingová ředitelka ZOOT a.s.