Produkty

Analýza produktů tvoří základ výkonovej strategie

Vnímáním sortimentu jako jeden celek a zaměřením se na všechny aspekty, které mají vliv na profit a obrat z prodejů vašeho zboží dokážete zvýšit prodeje

Publikováno: 1. 2. 2020 | 2 minuty čtení

Zkoumejte umístění produktů na webu, optimální prodejní ceny, souvisejícího zboží a chování jednotlivých brandů. Analýza produktů odhalí rezervy v nákupu a propagaci zboží.

Optimální umístění produktů

K základním analýzám sortimentu patří analýza prodejnosti jednotlivých produktů a jejich umístění na webu. Stejně jako v supermarketu, i na webu jsou některé produkty lépe vidět než jiné, což má samozřejmě vliv na jejich prodejnost. Důležité je identifikovat produkty, které se neprodávají tak jak by mohly díky svému nevhodnému umístění na webu a lépe je pozicovat. Léta praxe v marketingu potvzují, že modelováním optimálního řazení produktů v kategoriích lze dosáhnout nejvyššího celkového profitu.

Cenová elasticita produktů

Dle korelace poptávky, konkurenčních cen, marže na produktu, počasí a dalších vlivů je možné predikovat optimální cenu jednotlivých produktů v celém sortimentu pro dosažení maximálního celkového profitu a obratu. Příkladem je matematický prediktivní model, který čerpá informace z historických dat o produktech, prodejích a zákaznících atd. Na základě tohoto modelu se dá kdykoliv predikovat optimální cena pro kterýkoliv produkt.

Analýza složení nákupního košíku

Analýzou složení nákupního košíku při objednání poukáže na souvislosti a asociace mezi jednotlivými produkty z pohledu zákazníků. Obsahuje-li zákazníkův košík konkrétní skupinu produktů, je možné predikovat na základě této analýzy produkty, které budou s určitou mírou pravděpodobnosti také objednány. Tyto informace mohou být využity pro doporučení dalších produktů v nabídce, e-mailem, nebo při dokončení objednávky. Analýza nákupního košíku zvyšuje průměrnou objednávku.

Brandová analýza

Pomocí analýzy brandů lze pochopit jak se jednotlivé značky chovají a jak s nimi optimálně naložit v celkové obchodní a marketingové strategii. Pomocí brandové analýzy je možné zkoumat, které značky přivádějí loajální zákazníky s vysokým CLV a naopak, které značky jsou vhodnější pro získání opakovaných objednávek, případně které značky působí destruktivně. Díky tomu můžete odhalit mnohdy překvapující souvislosti mezi jednotlivými značkami,lépe naskladňovat produkty a efektivněji pracovat se zákazníky.

Efektivnější nákup zboží

Prediktivní analytika pomáhá porozumět aktuální zákaznické poptávce a efektivněji řídit výběr vhodného zboží pro nákup do skladu. Po započítání vráceného zboží, aktuální poptávky, výše marže a dostupnosti zboží se dá predikovat, které zboží a v jakém objemu je vhodné objednat pro dosažení maximálního celkového profitu a obratu. Obchodníci tak mohou přesněji plánovat obrat a profit dosažený z jednotlivých produktů a cashflow.

Kombinací všech zmíněních analýz zlepšujeme prodeje našim zákazníkům. Vyhodnocujeme aktuální stav, odhalíme mezery a probémy celého sortimentu a doporučíme nejlepší varianty. Kontaktujte nás, radi vám poradíme jak optimalizovat nabídku zboíží.