Produkty

Co je datová vrstva a proč ji validovat

Mnoho webových stránek, zejména e-shopů, podceňuje sílu dobře implementované datové vrstvy. Zde se dozvíte, proč a jak byste měli zajistit, aby byla provedena správně.

Publikováno: 8. 10. 2020 | 5 minut čtení

Ve světě informací rozhodují relevantní a přesné údaje, zejména na nasycených trzích. Pochopení zákazníků a poskytování nejlepší digitální zkušenosti pomáhá budovat trvalé vztahy a zvyšovat celoživotní hodnotu zákazníka (CLV). Pro získání potřebných informací o zákaznících z webových stránek/e-shopů a vybudování nových strategií efektivnější komunikace je nepostradatelné sledování webových stránek. Pro nastavení dobře fungujícího sledování webu je třeba zavést datovou vrstvu.

Co je datová vrstva?

Pokud je pro vás termín datová vrstva nový nebo vám prostě není příliš známý, vysvětlení jako JavaScript Array vám mnoho neřekne. Nenechte se však odradit. Ano, pro její implementaci je třeba udělat něco navíc a je potřeba něco nakódovat (můžete se spojit s vývojáři nebo si najmout agenturu), dlouhodobý přínos však za to všechno stojí.

Zde je jednoduchá datová vrstva v nezpracovaném zobrazení:

{
  "page": {
    "type": "list",
    "trail": "marketing/articles",
    "list": {
      "pageNumber": 2,
      "filters": {
        "years": [
          "2020",
          "2019"
        ],
        "keywords": [
          "affilates",
          "seo"
        ]
      }
    },
    "locale": "cs-CZ",
    "currencyCode": "CZK",
    "countryCode": "CZ"
  },
  "session": {
    "machine": "external",
    "deviceType": "mobile",
    "env": "prod"
  },
  "user": {
    "username": "tester123",
    "id": "66oc39119520732e1s1f23ead6c57",
    "segment": "customer.premium",
    "transactionCount": 2,
    "transactionValue": 799.99
  },
  "event": "page"
}

Datová vrstva je zjednodušeně řečeno způsob shromažďování a distribuce dat z vašich webových stránek. Na hlubší a techničtější úrovni je datová vrstva komplexní struktura za webovými stránkami nebo mobilními aplikacemi, která slouží k získávání včasných a konzistentních informací o návštěvnících/uživatelích. Uchovává potřebná data a odesílá je do dalších aplikací, ideálně nejprve do systému správy značek (TMS) a odtud do dalších analytických a marketingových platforem. Tímto způsobem se akce zákazníků převádějí na proměnné a dimenze. Typ dat, která jsou obsažena v datové vrstvě, závisí na obchodních požadavcích, například transakční, behaviorální, demografická, data o zařízeních a další. Čím více informací a typů dat potřebujete, tím je datová vrstva složitější.

Rozdělení procesu do vrstev:

Proč je datová vrstva potřebná?

Chcete-li maximalizovat potenciál svých webových stránek, poznat své publikum a poskytovat personalizovanější obsah, potřebujete relevanci, konzistenci a přesnost svých dat na všech platformách. Počínaje vaším webem přes datovou vrstvu. Výhody jdou mnohem dál než jen množství dat. Záleží především na kvalitě dat.

Z praktického pohledu na pozadí datová vrstva standardizuje data napříč technologiemi (analytickými i marketingovými) a zachovává konzistenci dat i přes změny na webu. Možná víte, že změny na jakémkoli webu mohou drasticky rozhodit vaše sledování, a pokud jste někdy zažili problém s měřením, víte, že dopad je ve skutečnosti ještě katastrofálnější. Datová vrstva pomáhá zkrátit dobu vývoje a počet iterací mezi vývojáři a marketéry při zavádění nových technologií.

Zní to skvěle, ale...

Jak již bylo řečeno, datová vrstva zkracuje čas. Protože však webové stránky nejsou statické, ale velmi dynamické, i malá změna může způsobit mnoho chyb. Abyste chybám předešli, musíte chyby kontrolovat, což se může zdát příliš složité a časově náročné. Ruční kontrola je jedním ze způsobů, nicméně nepříliš efektivním.

Validování datové vrstvy

Validace datové vrstvy by měla být pravidelná, aby se zabránilo chybám a udrželo se měření webu tak, jak chcete. Zapomeňte však na tradiční metodu. Některé nástroje vám pomohou validovat snadněji, nebo se alespoň podívat do datové vrstvy řádek po řádku.

Přicházejí zkušenosti

Validace jedné datové vrstvy menšího webu zabere čas, ale dá se zvládnout. Představte si však, že validujete 10 nebo 100 velmi složitých e-shopů. Pak začnete přemýšlet o lepším řešení. Nejprve přichází na řadu průzkum dostupných nástrojů. Po nějaké době zjistíte, že to nikam nevede, nebo že možnosti prostě nejsou dostatečné. My jsme prošli celým procesem abychom zjistili, jak tento případ řešit.

Seznamte se s nástrojem Waaila Tracking Validator

Po pokusech a neúspěších jsme se rozhodli vyvinout vlastní nástroj pro validaci datové vrstvy. Zúročili jsme naše zkušenosti s psaním specifikací datové vrstvy, potřeby našich klientů a uživatelské zkušenosti a vydali rozšíření pro Chrome, které dokáže kontrolovat a validovat datovou vrstvu v průběhu jednotlivých událostí a stránek, stejně jako by zákazník postupoval na webu, což usnadňuje odhalení chyb a, což je neméně důležité, usnadňuje pochopení datové vrstvy i vývojářům.

Waaila Tracking Validator je Google Chrome Extension. Používá knihovnu AJV Validator, která kontroluje, zda vaše datová vrstva na webu odpovídá struktuře datové vrstvy definované ve vašem vlastním schématu JSON, a hledá nesrovnalosti.

Waaila Tracking Validator v akci

Nástroj umožňuje validovat datovou vrstvu podle vlastního schématu JSON a jeho použití je poměrně jednoduché. Do nástroje vložíte schéma JSON, potvrdíte a spustíte validaci.

Benefity
 • Vyvinuto pro analytiky, kteří vytvářejí specifikace datové vrstvy.
 • Přínosy pro vývojáře, kteří se často ztrácejí v datové vrstvě
 • Snižuje počet iterací
Funkce
 • Automaticky ověřuje syntaxi datové vrstvy a snadno tak odhaluje různé překlepy, jako jsou dolní/horní klávesa, mezery atd. které se velmi snadno přehlédnou.
 • Poloautomatická validace sémantiky. Kontext webové stránky musíte zvolit ručně, validátor však datovou vrstvu automaticky zkontroluje podle schématu.
 • Přesné umístění chyby v datové vrstvě. Možnost vidět, kde přesně se chyba vyskytuje a jaké problémy způsobuje, pomáhá pochopit obecné problémy datové vrstvy, pokud nejsou správně implementovány, a urychlit proces vyhledávání.
 • Zvýraznění chyb se ukázalo jako velmi efektivní v procesu implementace změn do datové vrstvy, zejména když vývojáři nerozumí požadavkům, což následně snižuje počet diskusí mezi týmy.
 • Nástroj je rychlý a pohotový, validace trvá jen několik sekund ve srovnání s dlouhým manuálním procházením.
Pomůžeme vám specifikovat datovou vrstvu a implementovat digitální měření.
Contact Us

Jste unešeni?

Vyzkoušejte si nástroj zdarma, Google Chrome store.

Vytvořte si vlastní validační schéma a začněte okamžitě validovat datovou vrstvu!

Podrobnější popis a postup naleznete v rozsáhlé dokumentaci.

Přečtete si více o implementaci datové vrstvy.