Consent Mode v2

Co znamená přechod na Consent Mode v2 a jak na něj

Publikováno: 31. 1. 2024 | 3 minuty čtení

V reakci na neustále se měnící oblast regulací Evropské unie, kam patří například Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, DMA a GDPR, se Google nedávno rozhodl aktualizovat své zásady pro souhlas uživatele z Evropské unie (EU User Content Policy, dále „UCP“). Změny, které mají začít platit v březnu 2024, mají rozsáhlé implikace pro reklamu a marketing a točí se kolem funkcionality Consent Mode. Google požaduje, aby se provozovatelé reklam přizpůsobili novému Consent Mode v2, pokud chtějí nadále mít přístup k marketingovým funkcím využívajícím data uživatelů.

Google Consent Mode slouží jako metoda pro úpravu chování tagů a SDK Googlu (např. Google Ads, Google Analytics) a umožňuje sběr pingů i od uživatelů, kteří pro sběr dat neudělili příslušné souhlasy. Tyto anonymní pingy Google využívá k dopočtu chybějících kliků a konverzí, aniž by došlo k využití osobních dat.

Změny ve v2: Nové typy souhlasů, více úrovní

Aby udržel krok s vývojem regulací, Google ve v2 připravuje dva nové druhy souhlasů, které budou fungovat vedle již existujících souhlasů ad_storage a analytics_storage. Tyto nové parametry, vyobrazené níže, vytváří další flagy, které specifikují, jak se má s nasbíranými daty zacházet. Zároveň nová verze rozlišuje mezi základní a pokročilou úrovní souhlasů (Basic/Advanced consent mode), které jsou zaměřené na různé scénáře práce se souhlasy.

Nové typy souhlasů v Consent Mode v2

Konkrétní dopady neimplementace alespoň základního módu Consent Mode V2, nejsou zcela jasné. Lze však očekávat, že v takovém případě se inzerenti budou potýkat s omezením nebo ztrátou funkcionalit marketingových služeb Google jako jsou remarketing nebo audience building".

Aby bylo zajištěno bezproblémové fungování platforem jako Google Ads a Google Analytics, Google nabádá inzerenty, aby implementovali Consent Mode v2 před koncem února, kdy se stane povinným. Pro inzerenty, kteří používají nástroje pro správu souhlasů od třetích stran, může k přechodu na novou verzi dojít automaticky, ale i v tomto případě doporučujeme manuální ověření. Inzerentům, kteří takové nástroje nepoužívají, doporučujeme implementovat novou verzi Consent Mode podle pokynů v oficiální dokumentaci.

Kompletní dokumentace a instrukce pro přechod na Consent Mode v2

Ověření implementace

Při implementaci nové verze Consent Mode je důležitá důkladná validace. V simulovaných událostech poslaných do GA4 a dalších platforem můžete vidět v payloadu collect requestu nový parametr gcd. Různé kombinace písmen a číslic značí jednotlivé stavy implementace Consent Mode. Takto lze ověřit úspěšný přechod na v2 a jeho správné fungování:

  • gcd: 11l1l1l1l1: Není implementována žádná forma Consent Mode. Implementujte Consent Mode.
  • gcd: 11t1t1l1l5: Je implementován Consent Mode v1. Přejděte na Consent Mode v2.
  • gcd: 11t1t1t1t5: Consent Mode v2 je implementován. Další kroky nejsou nutné.
Příklad: Je implementován Consent Mode v1. Přejděte na Consent Mode v2.

Závěr

Pro inzerenty, kteří využívají marketingové a analytické služby Google, je zcela klíčové držet krok se stále se vyvíjejícími regulacemi. Implementace Consent Mode v2 zaručuje, že uživatel zůstává v souladu s legislativou, a umožňuje nerušený přístup ke všem funkcionalitám platforem Google.