Produkty

Zbavte se vzorkování dat v analytice

Používáte pro webovou analytiku vašeho webu Google Analytics? Často se potýkáte s nepříjemným vzorkováním (samplingem) dat při vašich analýzách? Pak jste na správném místě.

Publikováno: 8. 8. 2021 | 4 minuty čtení

V tomto článku vám představíme alternativu analytické platformy, která je finančně dostupná, vzorkování v ní neexistuje, a kromě toho nabízí další značné výhody.

Vzorkování

Vzorkování je známější pod anglickým názvem Sampling. Jde o techniku, kterou používá Google Analytics, aby ušetřil výpočetní výkon při složitějších dotazech nebo při zpracování velkého objemu dat. Jak z názvu vyplívá, vzorkovaný report je postaven pouze na určitém procentuálním vzorku dat a zbytek je dopočítán na základě dat ze vzorku. Čím menší procentuální vzorek z celku je použit, tím větší je nepřesnost výsledného reportu. Při detailnějších analýzách, kdy kombinujete více dimenzí, bývá nepřesnost už na takové úrovni, že výsledky nemá vůbec smysl brát v úvahu. Dokonce se může stát, že opak výsledku je pravdou.

Jak se vzorkování zbavit

Často se říká, že řešením na vzorkování dat je placená verze Google Analytics 360. To je a není pravda. V Google Analytics 360 se limity pro aplikaci vzorkování posouvají na úplně jinou hranici, což pro průměrně velký web může znamenat, že už pro něj vzorkování nebude problém. Nicméně někdo může překonat i tyto limity a pak už je jediná možnost, která je dostupná pouze v GA 360 a to je odlévání dat z GA do datového skladu pomocí API nebo BigQuery. V tu chvíli se nemusíte bát zkreslení vzorkováním, ale musíte mít vybudovaný datový sklad. Nutno ale říct, že pro průměrný web je samotnou překážkou již cenovka GA 360, která toto řešení činí nerentabilním. GA 360 totiž neřeší, kolik máte návštěv na webu, ale určuje měsíční paušální cenu.

Druhou nejznámější alternativou je Adobe Analytics. Tam vzorkování opravdu neexistuje. Adobe Analytics je ale spíše nástroj pro velké hráče na trhu. A to ze dvou důvodů. Zaprvé je to taková jaderná elektrárna na analytiku v tom smyslu, že v ní dokážete všechno, co si přejete, ale musíte mít dobře vyškolené analytiky, které s tímto nástrojem umí zacházet, a hlavně ho spravovat. Druhá věc je opět cena, která je opět paušální bez ohledu na objem dat, a navíc je mířena na opravdu velké hráče.

A konečně poslední řešení, které bychom doporučili všem, kteří na předchozí dvě řešení finančně nedosáhnou nebo by pro ně spíše finančně nebyly rentabilní. Tímto řešením může být analytická platforma Piano Analytics, jejíž vývoj sídlí ve Francii. V této platformě vzorkování neexistuje a je finančně dostupná pro každého.

Piano Analytics

Historie platformy sahá až do roku 2 000. Na trhu se tedy nejedná o žádného nováčka. A s posledním značným upgradem se jedná o více než plnohodnotnou analytickou platformu. Svými funkcionalitami se zcela vážně může srovnávat s největšími hráči na trhu jako je Adobe Analytics a Google Analytics. V mnoha ohledech bychom se ani nebáli říct, že je lepší, a to zejména v porovnání s Google Analytics.

Nejedná se tedy rozhodně o řešení jenom pro malé nebo střední weby. Piano Analytics je profesionální analytická platforma, kterou využívají i velké weby s vysokou návštěvností.

To proč ale zdůrazňujeme její význam pro menší/střední weby je její cenový model. Ten je totiž odstupňovaný podle množství dat, a tudíž cena poroste zároveň s návštěvností vašeho webu, která je v ideálním případě přímo úměrná i vašemu obratu. Je to tedy naprosto ideální varianta pro rychle rostoucí klienty, kteří potřebují profesionální a stabilní analytiku ve všech fázích svého růstového procesu.

Nechceme v tomto článku rozebírat všechny funkcionality, výhody a nevýhody Piano Analytics, ale kromě toho, že v platformě není aplikováno žádné vzorkování, má ještě několik výrazných předností, které bychom chtěli zmínit a které každý analytik ocení:

  • Kromě 300 defaultních dimenzí lze zavést až 900 vlastních dimenzí
  • Aktualizace dat každých 5 minut v rozhraní Piano Analytics
  • Možnost odlévání tzv. raw dat do libovolného uložiště v 15 minutovém intervalu.
  • Výborný nástroj pro exploratorní analýzu, který je přímo součástí rozhraní
  • Dashbordovací nástroj, který je přímo součástí rozhraní
  • Moderní event based přístup k měření

Pokud vás zajímá více o Piano Analytics, navštivte jejich webové stránky.

Máte zájem o ukázku Piano Analytics rozhraní nebo chcete probrat nějaké konkrétní případy využití?
Kontaktujte nás