Využití souhlasů v marketingu (Permission Marketing)

Posíláte pěkně připravené newslettery, které průběžně informují o nových produktech a skvělých nabídkách, ale přesto dosahujete nízké angažovanosti a neuspokojivého konverzního poměru? Problém může být v tom, že nevyužíváte záměru svých zákazníků.

Publikováno: 2. 8. 2021 | 5 minut čtení

Posíláte pěkně připravené newslettery, které průběžně informují o nových produktech a skvělých nabídkách, ale přesto dosahujete nízké angažovanosti a neuspokojivého konverzního poměru? Problém může být v tom, že nevyužíváte záměru svých zákazníků.

Definice permission marketing

Permission marketing je založen na očekávání a aktivních souhlasech zákazníků, personalizaci a relevanci s cílem budovat trvalé vztahy se zákazníky a vést úspěšné kampaně s využitím souhlasu zákazníků. Tento koncept představil Seth Godin, který zjistil, že úspěšné marketingové kampaně jsou úspěšné díky získávání souhlasu zákazníků. Jako netradiční marketingový přístup (na rozdíl od přímého nebo přerušovaného marketingu) zásadně přispívá k celkové image značky.

Interruption marketing

Naopak, interruption marketing je dobře známý a hojně praktikovaný typ marketingového sdělení, o které zákazníci nežádali. S novými zákony o ochraně osobních údajů se nyní odsouvá, nicméně stále existují některé oblíbené příklady, jako jsou rozhlasové reklamy, videoreklamy, billboardy, letáky, které mohou být pro zákazníky rušivé. Tento přístup je rychlý, může se zaměřit na velké publikum najednou a může být rychlým způsobem, jak dočasně zvýšit prodej. Nicméně je vnímán jako příliš vlezlý a jeho retence je poměrně nízká. Oproti tomu marketing, který pracuje se souhlasy respektuje soukromí zákazníka a klade důraz na hodnotu vztahu.

Výhody permission marketingu

Permission Marketing přináší více výhod, než by se mohlo zdát. Cílení pouze na zainteresované skupiny zákazníků snižuje náklady na marketing, zvyšuje angažovanost a následně i konverzní poměr, a tudíž neplýtvá prostředky na ty, kteří svůj zájem najdou jinde nebo dávají přednost jiným nabídkám. Kromě toho je to také etická forma marketingu, která pomáhá budovat trvalé vztahy založené na důvěře, což vede k pozitivní celoživotní hodnotě zákazníka.

Hlavními výhodami aktivního využívání správy souhlasů jsou:

  • Viditelnost pro zainteresované skupiny, správné publikum
  • Větší zapojení zákazníků
  • Rostoucí míra konverze
  • Zvýšení retence a loajality
  • Pevné vztahy postavené na důvěře
  • Lepší celoživotní hodnota zákazníků
  • Využívání záměru zákazníků je příležitost

Mnoho společností již nějakou formu marketingu na základě povolení přijalo nebo alespoň vyzkoušelo. Po zavedení různých předpisů o ochraně osobních údajů, např. GDPR nebo CCPA, jsou nyní společnosti povinny žádat o souhlas s použitím údajů svých zákazníků, respektovat jejich soukromí při používání údajů a rozšířit právo na odhlášení. Když byla nařízení zavedena, většina organizací je vnímala jako zbytečnou překážku podnikání, nadměrné náklady, něco, co zpomalí jejich marketingové a komunikační úsilí. Rozhodnutí dívat se na ně jako na hrozbu, je promarněnou příležitostí. Podle našich zkušeností je změna vnímání a začlenění permission marketingu do marketingových aktivit mnohem přínosnější než pouhé sladění se zákonem bez dalšího přemýšlení.

Využití toho, co zákazníci říkají o svých zájmech, je konkurenční výhodou v každém odvětví, zejména na tak přesyceném trhu jako je online nakupování. Navíc jde o mnohem víc než jen o volbu ano či ne.

Správný přístup

Klíčové je předložit granulárnejší možnosti volby. Z pohledu zákazníka by existence pouze dvou krajních možností mohla vyvolat negativní reakci, aby se vyhnul neustálé marketingové "invazi" ze všech stran. Což nakonec způsobí scénář prohra-prohra. Zatímco možnost volby například kanálů, frekvence a konkrétních nabídek tento tlak zmírní, a navíc jim pomůže najít to, co skutečně chtějí.

Dejte svým zákazníkům najevo, že vám na nich záleží

Výsledky našeho průzkumu ukazují, že zákazníci preferují mít kontrolu nad nastavením, mít možnost zvolit si, co chtějí, aby jim bylo sdělováno, a jak často. Zákazníci oceňují, že jsou dotazováni na své zájmy. Dává to najevo, že si jich společnost všímá jako jednotlivců a záleží jí na nich. Už jen samotná otázka zvyšuje pravděpodobnost nákupu, například když se zákazníka zeptá, zda si plánuje koupit auto, místo aby se ho na to nezeptal. Průběžná práce s jejich preferencemi, schopnost zjistit, když se změní, a okamžité zohlednění pozitivně ovlivňují jejich postoj ke značce a firmě. Počáteční investice je v porovnání s celkovými zvýšenými příjmy malá. Výsledek může být viditelný už po prvních krocích a efekt je dlouhodobý.

Osvědčené postupy permission marketingu

Jasné instrukce

Jedním z prvních kroků k efektivnímu marketingu je transparentnost a jasná komunikace. Dejte svým zákazníkům vědět, jak a kde mohou souhlasit a vyjadrit svůj zájem nebo se odhlásit, když změní své preference.

Řekněte jim své záměry předem

Zákazníci ocení, když budou vědět, jak často je budete kontaktovat a jaká témata jim budete předkládat. Pomůže jim to rozhodnout se, co je relevantní a co se jim líbí.

Řízení preferencí

Nechte zákazníka vybrat si správnou variantu nebo kombinaci marketingové komunikace, například týdně nebo dvakrát týdně. Mohou se cítit zahlceni nebo chtějí být kontaktováni jinak, mohou změnit své preference a poskytnutí prostoru, kde tak mohou učinit, pomáhá podniku zacílit na relevantní publikum a zákazníkům najít to, co potřebují.

Efektivní řízení

Ačkoli se permission marketing zdá být snadný, jeho správné nastavení a maximální využití může být od začátku poměrně náročné. Klíčovou součástí procesu je sběr potřebných souhlasů prostřednictvím marketingové automatizace. Rozdíl však spočívá v efektivní správě souhlasů.

Závěr

Permission marketing, neboli marketing s využitím souhlasů, přináší mnoho výhod nejen zákazníkům, ale také posiluje vztahy mezi nimi a značkou. Zavedení tohoto přístupu zajišťuje loajalitu zákazníků a zvyšuje jejich celoživotní hodnotu. Ochrana osobních údajů není hrozbou, je to příležitost, jak lépe poznat své publikum a poskytovat relevantní obsah s oceňovanou komunikací.

Dobrou zprávou je, že se s tím nemusíte vypořádávat sami. Mnoho podobných problémů jsme pro naše klienty vyřešili implementací produktu Wecoma, který je zásadně vyvinut pro úpravu nastavení oprávnění společnosti. Wecoma vytváří nové možnosti pro marketingovou strategii. Tento produkt posouvá vpřed nejen webový marketing, ale také e-mailing, maily, textové zprávy a další formy komunikace.

Chcete-li hlouběji pochopit, jak může tento marketingový přístup pomoci vašemu podnikání růst, kontaktujte nás ještě dnes.
Contact Us