Cross Masters

Jsme specialisté na marketingová data nejen v e-commerce.

Z velkého množství dat o chování zákazníků získáváme znalosti, které nám umožňují predikovat budoucí vývoj pro přesnější rozhodování. Automatizujeme komunikaci se zákazníky i další marketingové procesy firem. Zvyšujeme obrat a profit firem nejen v e-commerce.

Vaše data proměníme v relevantní a dobře načasovanou komunikace s vašimi zákazníky

Atribuce TV kanálu

Odkrýváme reálný efekt a dopad vaší TV reklamy na návštěvnost na webu.

Optimalizace investic do marketingu

Zvýšení obratu a profitu o desítky procent? Je to možné. Optimalizací investic!
Odhalte rezervy vašeho marketingu

Odhalte rezervy vašeho marketingu

V průběhu konzultace identifikujeme kroky ke zlepšení návratnosti investic do marketingu.