Krátce o Cross Masters

Marketingová komunikace je pro nás jedno nekončící dobrodružství, ve kterém stále nacházíme prostor pro zlepšování. Kreativní a intuitivní obchodníci mají dovednosti, které nemůžeme a ani nechceme nahrazovat. Naším posláním je pomoci jim jejich dovednosti rozšířit o relevantní data tak, abychom společně nastavili optimální a efektivní marketing. My se řídíme daty a na jejich základě i konáme a rozhodujeme, ovšem nechceme po vás, abyste byli stejní jako my. Sami poznáte, že plánování marketingových aktivit s vysokou návratnosti investic nebylo nikdy snazší. A věřte, že s námi tomu tak bude.

Rozhodování na základě znalostí získaných z dat

Objednávky zboží, měřící kódy vložené do webových stránek, sensory u vchodů do prodejen... Všechna tato měření vytváří každým dnem obrovské množství dat o chování zákazníků. Naším úkolem je přeměnit znalosti získané z těchto dat na reálné zvýšení obratu, profitu nebo jiných parametrů.

Naším cílem je přetvořit vaše data v konkrétní akční kroky zaměřené na zvýšení výkonnosti vaší společnosti.

Inteligentní komunikace namísto hrubé síly

Dnešní svět je zaplněn záplavou reklamních sdělení. Většina z nich ani není určena pro nás a snaží se vzájemně překřičet počtem opakování, velikostí apod. Konkurencí pro dnešní marketéry nejsou jen jiné společnosti, ale zejména toto znečištění reklamou, přes které právě to vaše sdělení není slyšet. Snaha překřičet ostatní inzerci neúměrně zvyšuje náklady na nákup médií na všech stranách. Každý zákazník by měl být oslovován správným sdělením, ve správný čas a vhodným kanálem, který preferuje.

Praktický přístup

Služby, které nabízíme, vedou k prokazatelnému zlepšení a jsou měřitelné. Používáme techniky, které velmi dobře známe. Naše práce se projevuje jako zvýšení návratnosti investic, snížení nákladů nebo reálné zvýšení profitu. Díky naší interní metodice můžeme rychle identifikovat, které konkrétní činnosti je potřeba v marketingu posílit pro dosažení maximálního efektu a také jak přesně těchto změn dosáhnout.

Marketing je proces

O marketingu a jeho řízení přemýšlíme jako o procesu neustálého zlepšování a testování nových cest. Stejně jako jiné procesy ve firmách i marketing je možné a důležité přesně vyhodnocovat. Díky tomu za vámi nepřicházíme s několika reporty, ale s nabídkou kontinuálního zlepšování a zvyšování výkonu marketingu.