Analýza produktů
Výkonová strategie pro váš sortiment

Váš sortiment vnímáme jako celek. Zaměříme se na všechny aspekty, které mají vliv na profit a obrat z prodejů vašeho zboží. Zkoumáme umístění produktů na webu, optimální prodejní cenu, nákup, související zboží a chování jednotlivých brandů. Analýza produktů odhalí rezervy v nákupu a propagaci zboží.

Optimální umístění produktů 

Analyzujeme prodejnost jednotlivých produktů a jejich umístění na webu. Stejně jako v supermarketu, i na webu jsou některé produkty lépe vidět než jiné, což má samozřejmě vliv na jejich prodejnost. Identifikujeme produkty, které se neprodávají tak jak by mohly díky svému nevhodnému umístění na webu a doporučujeme jejich lepší pozici. Modelujeme optimální řazení produktů v kategoriích pro dosažení nejvyššího celkového profitu.

Cenová elasticita produktů

Dle korelace poptávky, konkurenčních cen, marže na produktu, počasí a dalších vlivů predikujeme optimální cenu jednotlivých produktů v celém sortimentu pro dosažení maximálního celkového profitu a obratu. Matematický prediktivní model, který používáme čerpá informace z historických dat o produktech, prodejích a zákaznících atd. Na základě tohoto modelu můžeme kdykoliv predikovat optimální cenu pro kterýkoliv produkt.

Analýza složení nákupního košíku

Analyzujeme složení nákupního košíku při objednání a odhalujeme souvislosti a asociace mezi jednotlivými produkty z pohledu zákazníků. Obsahuje-li zákazníkův košík konkrétní skupinu produktů, predikujeme na základě této analýzy produkty, které budou s určitou mírou pravděpodobnosti také objednány. Tyto informace mohou být využity pro doporučení dalších produktů v nabídce, e-mailem, nebo při dokončení objednávky. Analýza nákupního košíku zvyšuje našim klientům průměrnou objednávku.

Brandová analýza

Pomocí analýzy brandů můžeme pochopit jak se jednotlivé značky chovají a jak s nimi optimálně naložit v celkové obchodní a marketingové strategii. Zkoumáme, které značky přivádějí loajální zákazníky s vysokým CLV a naopak, které značky jsou vhodnější pro získání opakovaných objednávek, případně které značky působí destruktivně. Odhalujeme mnohdy překvapující souvislosti mezi jednotlivými značkami. Díky brandové analýze můžete lépe nakupovat produkty a efektivněji pracovat se zákazníky.

Efektivnější nákup zboží

Prediktivní analytika pomáhá porozumět aktuální zákaznické poptávce a efektivněji řídit výběr vhodného zboží pro nákup do skladu. Po započítání vráceného zboží, aktuální poptávky, výše marže a dostupnosti zboží predikujeme, které zboží a v jakém objemu je vhodné objednat pro dosažení maximálního celkového profitu a obratu. Obchodníci tak mohou přesněji plánovat obrat a profit dosažený z jednotlivých produktů a cashflow.