Analýza zákazníků
Poznejte vaše zákazníky z 360°

Analyzujeme historické i současné chování zákazníků a predikujeme jejich potřeby. Pomáháme firmám snižovat množství ztracených zákazníků, efektivně získávat nové a zvyšovat počet opakovaných objednávek.

 

Zamezte ztrátě zákazníků

Získávání nových zákazníků stojí nemalé prostředky, proto je velmi důležité umět si stávající dobré zákazníky udržet. Jakým způsobem ale loajalitu zákazníků podpořit a minimalizovat jejich ztrátu či odchod ke konkurenci? K tomu nám pomůže identifikace! V první řadě musíme identifikovat potenciální zákazníky, kteří plánují odejít a vysledovat z jejich chování důvody, proč odchází. Podstatnou roli hraje i určení času, kdy změnu klienti plánují, a následné načasování adekvátní odezvy v podobě cíleného marketingového sdělení. Analýza ztráty zákazníků tedy identifikuje ty, kteří s vysokou pravděpodobností přestanou používat vaše služby, nebo produkty. Specifické marketingové kampaně, zaměřené právě na tyto zákazníky pak pomáhají tuto ztrátu zákazníků významně snížit.

Predikce hodnoty zákazníka (CLV)

Hodnota zákazníka je klíčovým konceptem měření celkové kondice a profitability vaší firmy. Na základě chování zákazníků či zákaznických skupin a historie nákupů vyhodnocujeme životnost zákazníků a analyzujeme jejich průměrný profit, který přinesou za dobu, po kterou jsou vašimi zákazníky. Pro správný výpočet tohoto parametru je nutné vzít v potaz celou řadu dalších aspektů. Znalost aktuální výše CLV je nezbytná pro optimalizaci investic a nákupu médií

Segmentace zákazníků a cílení

Všichni zákazníci nejsou stejní, ale řada z nich si může být velmi podobná. Na základě společných behaviorálních znaků identifikujeme vhodné zákaznické segmenty a jejich vzorce chování, které se opakují. Detekujeme okamžik, kdy zákazník mění své nákupní chování a predikujeme jeho zájem o konkrétní druhy a skupiny zboží nebo jednotlivé brandy. 

Prediktivní doporučování produktů a obsahu (PTB)

Díky doporučení správného produktu ve správnou chvíli, konkrétnímu zákazníkovi dodahujeme s vysoké míry dokončeného objednání? Na základě znalosti konkrétních segmentů a jednotlivých zákazníků predikujeme konkrétní druhy zboží, které jsou pro zákazníka v tom daném čase relevantní a atraktivní. Prediktivní model (nazývaný také Propensity To Buy Model) doporučuje produkty zákazníkovi, vyhodnocuje jeho reakci na toto doporučení a kombinuje jeho historii nákupů s dalšími zdroji dat (např. CRM). Tímto způsobem neustále zpřesňuje svou predikci a tím i množství konverzí a objednávek.

Personalizace komunikace

Personalizací nemyslíme jen oslovení v e-mailu. Na základě predikce uživatelských potřeb personalizujeme vaši komplexní komunikaci přes web, pomocí bannerů, reklamních sdělení i obsahem e-mailů. Vytváříme dialog se zákazníkem s cílem hovořit konzistentně prostřednictvím všech marketingových kanálů a ve vhodný čas. Tímto způsobem dosahujeme velmi zajímavých výsledků.

Případové studie a články

Přečtěte si, jak jsme pro časopis Mama a ja segmentovali čtenáře v reálném čase
Customer Lifetime Value, aneb investujte do správných zákazníků