Behaviorální marketing

Oslovujeme každého jednotlivce dle jeho chování a předpokládaných potřeb relevantním sdělením ve správnou dobu a vhodným kanálem. Automatizujeme marketing a snižujeme tím firmám náklady. Zvyšujeme prodej a šetříme čas potřebný na přípravu kampaní.

Nabízejte relevantní produkty (a služby)

Marketingový datamart pro automatizovanou komunikaciV každé fázi životního cyklu zákazníka, či produktu je v dnešní době nutné komunikovat relevantně a cíleně. Zákazníci předpokládají, že firmy umí využít jejich data. Očekávají tedy, že budou oslovováni v tu správnou chvíli a pouze s nabídkami, které jsou jim určené. Díky automatizaci komunikace v průběhu životního cyklu tak už nikdy nezapomenete na klíčové momenty ve vztahu s vaším zákazníkem.

Predikujte potřeby svých zákazníků

Reagujeme na aktuální chování a konkrétní akce návštěvníků a zákazníků a predikujeme jejich aktuální potřeby. Na základě toho automatizovaně oslovujeme správného příjemce vhodným sdělením ve správný čas a jím preferovaným kanálem. Takové sdělení je samozřejmě mnohonásobně efektivnější. Výsledkem je dramatické zvýšení marketingového ROI.