Optimalizace investic do marketingu
Rozložení investic pro maximální výkon

Říká se, že 50% investic je do marketingu vynaloženo zbytečně. Optimální rozložení marketingových investic do jednotlivých komunikačních kanálů je mnohem důležitější, než snaha zvyšovat výkon jednotlivých kanálů izolovaně.

Atribuční analýza

Konverzní cesta k objednávce 98 % zákazníků nenakoupí při první návštěvě. Předtím, než dojde k transakci, zpravidla několikrát navštíví váš web. Atribuční analýza identifikuje do jaké míry se jednotlivé kanály a média podílejí na finální transakci. Cílem je posílit kanály, které více napomáhají ke konverzi a zároveň zapojit i ty kanály, které k bezprostřední konverzi nevedou, ale zpravidla stojí na začátku konverzní cesty a jsou tedy také důležité.

Optimální výše marketingové investice

Optimální výše investic do marketingu

Pomocí statistiky, ekonomických teorií a detailních znalostí z jednotlivých oborů měříme, vyhodnocujeme a predikujeme dopad výše investic do jednotlivých marketingových kanálů. Identifikujeme silné a slabé stránky marketingových aktivit z pohledu ROI a doporučujeme optimální rozdělení rozpočtu mezi jednotlivé kanály. Přitom bereme do úvahy specifika konkrétního oboru, sezonalitu a další ekonomické aspekty, abychom co nejlépe porozuměli tomu, které parametry je možné změnit pro dosažení maximální efektivity.

Růst nebo profit?

Efekt optimalizace marketingového rozpočtu

Strategie zaměřená na růst přizpůsobuje rozložení investic s důrazem na minimální návratnost a zároveň na nejvyšší možný obrat. Při maximalizaci profitu preferujeme retenci, maximální ROI a tomu opět přizpůsobujeme rozložení marketingového rozpočtu. Vhodnou úpravou investic do akvizičních kanálů dochází ke zvýšení obratu a profitu běžně o desítky procent a to během velmi krátké doby. Pomáháme vám průběžně přizpůsobovat investice aktuální situaci na trhu dle aktuálně dosahovaných výsledků.

Případové studie a články

Přečtěte si, jak jsme v ZOOT.cz pomohli se získáváním nových zákazníků a optimalizací marketingový investi
Řízení akvizičních nákladů a riuika pro Kouzelnou půjčku
ACOMWARE se stává partnerem Roivenue, klientům umožní lépe řídit marketingové rozpočty
Druhá obrazovka - revoluce v televizní reklamě